2017-06-15 Gatebil Mantorp Park


Svenska
Välkommen med din ansökan till Gatebil på Mantorp Park.
15-18 juni 2017
Ansökan är öppen till 31 maj 2017.
Svar skickas ut till samtliga ansökningar i början på juni 2017
Ansökningar efter 31 maj behandlas i mån av tid.

English
Welcome with your application to Gatebil at Mantorp Park.
15-18 June 2017
The application is open to 31 May 2017
Answers will be sent to all applications at the beginning of June 2017
Applications after 31 May will be processed in terms of time.


Svenska/Engelska
* = Krävs/Required

Information om dig/
Information about you

Information om din uppdragsgivare/
Information about your commission

Meriter, räckvidd/
Merits, Range

Om det skulle hända något, vem kontaktar vi?/
If anything happens, who will we contact?

Jag ansöker om parkeringstillstånd/I apply for parking permits

Parkeringsplatserna är begränsade, motivera varför du behöver en av de platserna./The parking spaces are limited, justify why you need one of those places.

Vi kommer att anpassa oss i största möjliga mån för att underlätta för ert arbete. Berätta därför om ni kommer i en utställningsbil, om ni kanske ska sova i bilen eller liknande./We will adapt to the greatest extent possible to facilitate your work. Therefore, tell if you come in an exhibition car, if you may sleep in the car or the like.

Do you have more people who want to be accredited to the event?
You as a contractor can apply for more people by filling in their name here. However, they need to complete a application. Your application here strengthens their chance of being accredited.

Svenska
Varmt välkommen med din ansökan.
Vi får väldigt många ansökningar. För att få så bra service som möjligt, fyll i ansökan så noga du kan. Fyll i den text du kanske tycker är självklar, den är oftast svårast för oss att koppla.

English
Welcome with your application.
We get very many applications. To get the best possible service, fill in the application as carefully as possible. Fill in the text you may think is obvious, it is usually hardest for us to link.

I samarbete med