Ny lag ”filma med drönare” från den 1 aug 2017

Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd

Så skriver Riksdagen och lagen kommer att ändras från den 1 augusti 2017.

Jag tycker det är bra och rimligt, att filma med drönare har växt oerhört fort i Sverige och att det ska krävas ett tillstånd för övervakning känns inte riktigt rätt. Det är så stor del som använder detta för nöjes skull att det behöver komma en lag om istället ”kränkande filmning” eller hur man nu ska uttrycka sig, skulle vara förbjudet.

Men samtidigt förändrar inte det något när det gäller hur du får filma med drönare på Gatebil och Mantorp Park vid stora event. Rent lagligt är det lättare att söka tillstånd men du behöver även en ackreditering för att få flyga drönare på de större eventen.

Det beror på att vid event med en stor publik innebär det också att antal drönare ökar och om bara en bråkdel av antalet drönare skulle välja att flyga samtidigt skulle katastrofen snabbt vara ett faktum. Till att börja med är det en säkerhetsrisk. Att två drönare skulle krocka med varandra eller att en drönare skulle gå sönder och falla ner på publiken är inte något som får hända.

Sen ser vi också ur ett professionellt synsätt när det gäller journalistik. Om bara ett visst antal drönare bedöms säkert vid stora event, kommer de drönare som har störst räckvidd och övriga papper i ordning (så som försäkring för tredje part m.m.) att vara de som får flyga med drönare.

Sammanfattningsvis så har inget förändrats när det gäller att filma med drönare vid Gatebil eller andra större event på Mantorp Park. I juni 2017 hade vi 5 personer med tillstånd att filma med drönare på Gatebil, en ökning från 2016 då det endast var 2st drönare.

Jag hoppas att ni förstår att jag jobbar med Gatebil och dessa regler för er och med er. För säkerheten och för att det ska skapas så bra material som möjligt som ska nå så många människor som möjligt. För att vi alla ska få ett så bra event som möjligt.

Kom dock ihåg att det finns en hel del till lagar att följa och tillstånd som ska sökas.
Detta gäller just lagen med övervakning.

Elle Andersson, Presschef Gatebil.

Källa: Riksdagen

Att flyga drönare med kamera

Det är mycket text att läsa igenom. Jag har plockat ut de bitar jag tycker är relevanta. Sen är det ditt ansvar att se till att vara påläst så du inte kommer oförberedd till ett event och blir nekad på plats. Se till att ha alla tillstånd klara i god tid.

  • Flygfotografering med drönare omfattas av kameraövervakningslagen
  • När du flyger din drönare ska du alltid kunna se den med dina egna ögon
  • Du får inte fotografera med din drönare på allmän plats
  • Flyg aldrig över folkmassor ex i parker, på torg, på festivaler och på idrottsevenemang där många människor samlas.
  • Du behöver tillstånd för att flyga inom en flygplats kontrollzon.
  • All flygfotografering som görs åt någon annan än sig själv (där det finns en specifik mottagare), oavsett om ersättning fås eller inte. bedöms kräva tillstånd.

”En kamera som är monterad på en drönare uppfyller alla rekvisit för att den ska omfattas av kameraövervakningslagen. Det konstaterades av Högsta förvaltningsdomstolen den 21 oktober 2016. Det krävs därför tillstånd från Länsstyrelsen innan en drönare får börja användas.”

SBF säger:

”Förbundsstyrelsen har beslutat att med nuvarande tolkning av lagstiftningen kommer filmning och fotografering från drönare vid SBF:s arrangemang endast tillåtas när tillstånd från Länsstyrelsen kan uppvisas.”

Att söka tillstånd hos Länstyrelsen kostar 3700kr

 Källa:
Transportstyrelsen

Länstyrelsen Östergötland

Datainspektionen