2017-09-22 Gatebil Mantorp Park


Svenska
Välkommen med din ansökan till Gatebil på Mantorp Park.
22-24 september 2017
Ansökan är öppen till 11 september 2017.
Ansökningar efter 11 september behandlas i mån av tid.

English
Welcome with your application to Gatebil at Mantorp Park.
22-24 september 2017
The application is open to 11 september 2017
Applications after 11 september will be processed in terms of time.


Svenska/Engelska
* = Krävs/Required

Information om dig/
Information about you

Information om din uppdragsgivare/
Information about your commission

Meriter, räckvidd/
Merits, Range

Om det skulle hända något, vem kontaktar vi?/
If anything happens, who will we contact?

Jag ansöker om parkeringstillstånd/I apply for parking permits

Parkeringsplatserna är begränsade, motivera varför du behöver en av de platserna./The parking spaces are limited, justify why you need one of those places.

Vi kommer att anpassa oss i största möjliga mån för att underlätta för ert arbete. Berätta därför om ni kommer i en utställningsbil, om ni kanske ska sova i bilen eller liknande./We will adapt to the greatest extent possible to facilitate your work. Therefore, tell if you come in an exhibition car, if you may sleep in the car or the like.

Svenska
Varmt välkommen med din ansökan.
Vi får väldigt många ansökningar. För att få så bra service som möjligt, fyll i ansökan så noga du kan. Fyll i den text du kanske tycker är självklar, den är oftast svårast för oss att koppla.

English
Welcome with your application.
We get very many applications. To get the best possible service, fill in the application as carefully as possible. Fill in the text you may think is obvious, it is usually hardest for us to link.

I samarbete med

Marcus Brunzell

Lösenordsskyddad: 2017-06-15/18 Gatebil Mantorp Park (Inbjuden press)

När ert företag eller ni som arrangör blir medlem har du full tillgång till alla uppgifter om våra fotografer. Lösenordet får du i ert välkomstmail.

2017-06-15 Gatebil Mantorp Park


Svenska
Välkommen med din ansökan till Gatebil på Mantorp Park.
15-18 juni 2017
Ansökan är öppen till 31 maj 2017.
Svar skickas ut till samtliga ansökningar i början på juni 2017
Ansökningar efter 31 maj behandlas i mån av tid.

English
Welcome with your application to Gatebil at Mantorp Park.
15-18 June 2017
The application is open to 31 May 2017
Answers will be sent to all applications at the beginning of June 2017
Applications after 31 May will be processed in terms of time.


Svenska/Engelska
* = Krävs/Required

Information om dig/
Information about you

Information om din uppdragsgivare/
Information about your commission

Meriter, räckvidd/
Merits, Range

Om det skulle hända något, vem kontaktar vi?/
If anything happens, who will we contact?

Jag ansöker om parkeringstillstånd/I apply for parking permits

Parkeringsplatserna är begränsade, motivera varför du behöver en av de platserna./The parking spaces are limited, justify why you need one of those places.

Vi kommer att anpassa oss i största möjliga mån för att underlätta för ert arbete. Berätta därför om ni kommer i en utställningsbil, om ni kanske ska sova i bilen eller liknande./We will adapt to the greatest extent possible to facilitate your work. Therefore, tell if you come in an exhibition car, if you may sleep in the car or the like.

Do you have more people who want to be accredited to the event?
You as a contractor can apply for more people by filling in their name here. However, they need to complete a application. Your application here strengthens their chance of being accredited.

Svenska
Varmt välkommen med din ansökan.
Vi får väldigt många ansökningar. För att få så bra service som möjligt, fyll i ansökan så noga du kan. Fyll i den text du kanske tycker är självklar, den är oftast svårast för oss att koppla.

English
Welcome with your application.
We get very many applications. To get the best possible service, fill in the application as carefully as possible. Fill in the text you may think is obvious, it is usually hardest for us to link.

I samarbete med

Så här ökar du dina chanser att bli ackrediterad som press till Gatebil i Sverige

Många tycker att det är svårt att bli ackrediterade till Gatebil som press. Då säger jag helt enkelt att du inte ansträngt dig tillräckligt. Kanske så enkelt som lämnat in en ofullständig ansökan. 😉

Vi får in väldigt många ansökningar och måste välja bort en hel del av olika anledningar. Jag tänker i detta inlägg tipsa dig om hur du ger dig själv bästa förutsättningarna för att bli ackrediterad.

För det första, om du tidigare varit ackrediterad är det viktigt att du kan visa upp vad du gjort med ditt material sedan sist, att du har visat upp det och att det har fått spridning. Det kan vara din egen Youtube-kanal, på uppdrag för en tryckt tidning eller ett socialt konto med otroligt många följare.

Om du nu inte blivit ackrediterad tidigare, inte har så många följare eller ett stort socialt nätverk där du kan sprida ditt material. Ge INTE upp! Det finns många lokala tidningar som gärna köper in frilansmaterial. Ja, då behöver man anstränga sig, skriva och fota. Efter eventet se till att materialet färdigställs och skickas in, ofta med kort tid till tryck.

Men det är just det som det handlar om, att bli ackrediterad kan man säga är som att jobba för ett event. Man får en ackreditering för att kunna utföra sitt jobb som journalist/fotograf.

Så vill du bli ackrediterad, se till att höra av dig till dina lokala tidningar, stora magazine och andra medier som du tycker skulle kunna publicera material om Gatebil. Har du dessutom redan lyckats få publicerat material inför ett event, är dina möjligheter för en ackreditering betydligt större.

Vill du så kan du! Stort lycka till!